SPECIAL CAROS

OPIS PRODUKTU

Alkaliczny koncentrat do mycia wszelkich powierzchni odpornych na alkalia. Unikać stosowania środka na nagrzanych lub nasłonecznionych powierzchniach! Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu na karoserii pojazdu!

ZASTOSOWANIE

Ze względu na skład i możliwość stosowania w roztworach o różnych stężeniach, przeznaczony do mycia pojazdów osobowych jak i ciężarowych, o różnym stopniu zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować w postaci roztworu wodnego w stężeniu:

Spryskiwacz – 1:10 do 1:30 (zima); 1:20 do 1:40 (lato)

Lanca do piany –  koncentrat 1:1 (zima); 1:1 do 1:3 (lato)

Mycie ręczne – roztwór 0,5% do 1%

pH 14